Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvasd el, és ne használd www.bupa.hu oldalt és annak aloldalait (továbbiakban: SITE), és a https://blog.bupa.hu blog oldalt (továbbiakban: BLOG), amennyiben az alábbi feltételekkel nem értesz egyet. A SITE, és a BLOG bármely oldalának vagy posztjának a megnyitásával az itt megadott feltételeket magadra nézve kötelezőnek ismered el. A BUPA alkalmazásra vonatkozó külön felelősségi szabályokat a BUPA ÁSZF-e tartalmazza.

Információk és anyagok használata

Az oldalakon megjelenő információk és anyagok, feltételek, meghatározások és leírások módosulhatnak. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírásai miatt. Az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása a felhasználó saját felelősségére történhet.

Védjegyoltalom és szerzői jog

A SITE és a BLOG anyagai (cikkek, posztok, blog bejegyzések , az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő; összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák) szerzői és egyéb jogát a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. (továbbiakban: BUPA), vagy harmadik fél szerzőkénti feltüntetése esetén a bejegyzést közzétevő harmadik fél gyakorolja. Az anyagok jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Kárfelelősség kizárása

A SITE és a BLOG üzemeltetője semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a site-tal kapcsolatban:
vagy a site használatából
vagy a site használatra képtelen állapotából
vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, rendszer- vagy vonalhibából
vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatásra vonatkozó információ és/vagy kedvezmény nyújtásából fakadóan keletkeznek.
A SITE működése bármikor indokolás nélkül felfüggeszthető. Ezzel kapcsolatban a SITE üzemeltetője felelősségét kizárja.
Az egyéb internetes forrásokban szereplő tartalmi információk, illetve a harmadik felek által közreadott anyagok tájékoztató jellegűek, tanácsadásnak nem minősíthetőek, a szakértői cikkek a BUPA által nem kerültek ellenőrzésre vagy jóváhagyásra, a harmadik felek, szakértők által közzétett anyagok, blog posztok, bejegyzések tartalmáért a szerző, szakértő felel. A megjelent szakmai anyagok a publikálás időpontjában fennálló állapotot tükrözik. A BLOG használatával a felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az itt olvasott információk, tartalmak nem helyettesítik a szakértővel folytatott konzultációt, egyedi tanácsadást.

Rendelkezési jogok

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME - a BUPA-nál
Az alábbiakban találhatók azok az irányelvek, amelyek abban az esetben érvényesülnek, ha oldalaink meglátogatása során személyes jellegű információkat adsz meg. Az Interneten ugyanolyan gonddal védjük Ügyfeleink adatait, mint bármely más esetben, amikor kapcsolatba kerül velünk.

A SITE-ot és a BLOG-ot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatod, megismerkedhetsz termékeinkkel és szolgáltatásainkkal.

Abban az esetben, ha személyes jellegű adatokat adsz meg - például postacímet, e-mail címet, telefon- vagy faxszámot, egyéb azonosító adatokat, akkor azokat az adatokat, mint az összes üzleti vonatkozású tevékenységed és tranzakcióid Társaságunk szokásos szigorú biztonsági és titkossági előírásainak megfelelően fogjuk kezelni. Az értesítésed és beleegyezésed nélkül nem osztjuk meg senkivel, nem adjuk át és nem fedjük fel külső szervezetek számára, kivéve ha arra jogszabály kötelez bennünket.

A BUPA üzletpolitikájának alapja az ügyfeleink bizalma.
A BUPA minden dolgozója számára alapvető előírás, hogy ügyfeleink adatait biztonságosan megőrizzük, és hogy azokat csak az ügyfeleink kívánsága szerint használjuk fel.

Amennyiben más szervezeteket bízunk meg esetleges kiegészítő szolgáltatások nyújtásával, úgy azon cégektől is megköveteljük titoktartási előírásaink betartását és azok teljesítésének ellenőrzését.